2014. Szeptember 21., Vasárnap - Máté, Mirella
 
Felhasználó:
Jelszó:
Regisztráció   
Hibás bejelentkezés!
Kérjük ellenőrizze a megadott felhasználói nevet és jelszót! Amennyiben nem tudja bejelentkezési adatait, úgy kérjük használja jelszóemlékeztetőt! Ha még nem regisztrált oldalunkon akkor kattintson ide!

Hónapsoroló


 AUGUSZTUS  - Boldogasszony
 hava

 


  JUHÁSZ GYULA

  Magyar nyár 1918

  

Pipacsot éget a kövér határra
 A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.

A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
 Mit izzó part ölelget lankadatlan.

Selyem felhői sápadt türkisz égnek,
 Bolyongó vágyak mély tüzében égnek.

S a végtelen mezőkön szőke fényben
 Kazlak hevülnek tikkatag kövéren.

Fülledt a csönd, mint ha üres a kaptár,
 Keleti lustán szunnyad a magyar nyár.

Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma
 És föllángol e táj, e néma, lomha?

Ha megutálva száz here pimaszt már,
 Vihart aratva zendül a magyar nyár?

 

(Juhász Gyula: 1883, Szeged - 1937, Szeged)

 

 

Újváros Győrnek az a része, amely patinás épített örökséggel bír, s amelynek építészeti rekonstrukciója fontos – az Európai Unió által is támogatott – programja városunknak. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen feladatunk a kulturális hagyományok felszínre hozása, a „kultúrával élés” lehetőségeinek megújítása is. A kulturális értékek birtokba vétele, a műveltségi szint emelése, az oktatásra és művelődésre fordított figyelem a záloga annak, hogy Újváros minőségi létet biztosító élettérré, lakói pedig szűkebb környezetük értékeit vállaló és gyarapító, egyéni boldogulásukon keresztül a közösségi létezésben értelmet lelő embercsoporttá váljanak.
Ebben a folyamatban kitüntetett hely illeti meg a közösségi művelődés házát.
Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy olyan élhető közeget teremtsünk a művelődési ház működése révén, amely lehetőségeket ad a szabadidő értelmes eltöltésére, bevonja az itt élőket saját művelődésük kereteinek alakításába, megőrzi és továbbfejleszti az eddig is létező kulturális hagyományokat és új lehetőségeket is felkínál.
A ház sajátos arculatának kialakításában jelentős szerepet szánunk a színházzal és színházra nevelésnek, a drámapedagógia különféle formáiban rejlő lehetőségeknek; az oktatás iskolai rendszeren kívüli formáinak és a kulturális hagyományoknak (magyar népi és roma nemzetiségi kultúra, egyházi kultúra).
Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, amelynek keretében nyitunk az Újvárosban működő oktatási intézmények és a városrész hagyományőrző csoportjai, egyesületei felé; továbbá alternatívát kínálunk a városrészben lakók kulturális életében:

1.) folytatjuk az Újvárosi esték színvonalas színházi eseményeket, pódiumesteket kínáló sorozatát;
2.) továbbra is működtetjük a SULI+ elnevezésű, oktatást segítő programcsomagunkat az  Újvárosban működő iskolák számára (drámafoglalkozások, filmklubok, az önmegismerést segítő „szövegelések” stb.);
3.) bővítjük szakköreink, tanfolyamaink és klubjaink repertoárját (kosárfonás, önvédelem, jóga, karate, népi bőrműves, néptánc, gyermekszínjátszás, énekkar, baba-mama klub,  nyugdíjasok klubja stb.);
4.) teret adunk az intenzíven működő egyesületi életnek (néptáncosok, horgászok, madarászok), havonkénti rendszerességgel hétvégi családi délutánokat szervezünk – elsősorban a kisebb gyermekek és családtagjaik bevonásával (tematikus napok, kézműves foglalkozások);
5.) színessebbé és bővebbé tesszük a nyári tematikus alkotótáboraink kínálatát – igazodva a környékbeli családok igényeihez (színjátszó, gyalogtúrás, óvodás és horgásztáborok, népi mesterségek tábora a nyári szünidő értelmes eltöltésére a ház „birtokba vételével”).
6.) felfrissítjük a művelődési ház saját honlapját, a www.ujvarosiportal.hu oldalt, s igyekszünk megnyerni a ház programjainak a gyerekeket és diákokat nekik szóló rendszeres „kispályázatok”, vetélkedők indításával.

Bízunk abban, hogy törekvéseink találkoznak az Újvárosban élők és tanulók kívánságával, s elősegítik az újvárosi közösség lelki és szellemi gazdagodását.
Ehhez kíván az Újvárosi Művelődési Ház minden használójának örömteli alkalmakat és jó együttműködést a ház igazgatója:


                                                                                                         Radicsné Csőre Andrea

 

  

 

Elérhetőség:

Honlap: www.ujvarosiportal.hu

Telefon: +36-96-315-317

Cím: 9025 Győr, Liget u. 55.

E-mail: ujmuvhaz@enternet.hu

 

 

Letölthető dokumentumok:

CSOPORTJAINK
EGYESÜLETEK
PARTNEREINK