2016. Augusztus 29., Hétfő - Beatrix, Erna
 
Felhasználó:
Jelszó:
Regisztráció   
Hibás bejelentkezés!
Kérjük ellenőrizze a megadott felhasználói nevet és jelszót! Amennyiben nem tudja bejelentkezési adatait, úgy kérjük használja jelszóemlékeztetőt! Ha még nem regisztrált oldalunkon akkor kattintson ide!

Hónapsoroló


Augusztus

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.

 

 

 

Újváros Győrnek az a része, amely patinás épített örökséggel bír, s amelynek építészeti rekonstrukciója fontos – az Európai Unió által is támogatott – programja városunknak. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen feladatunk a kulturális hagyományok felszínre hozása, a „kultúrával élés” lehetőségeinek megújítása is. A kulturális értékek birtokba vétele, a műveltségi szint emelése, az oktatásra és művelődésre fordított figyelem a záloga annak, hogy Újváros minőségi létet biztosító élettérré, lakói pedig szűkebb környezetük értékeit vállaló és gyarapító, egyéni boldogulásukon keresztül a közösségi létezésben értelmet lelő embercsoporttá váljanak.
Ebben a folyamatban kitüntetett hely illeti meg a közösségi művelődés házát.
Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy olyan élhető közeget teremtsünk a művelődési ház működése révén, amely lehetőségeket ad a szabadidő értelmes eltöltésére, bevonja az itt élőket saját művelődésük kereteinek alakításába, megőrzi és továbbfejleszti az eddig is létező kulturális hagyományokat és új lehetőségeket is felkínál.
A ház sajátos arculatának kialakításában jelentős szerepet szánunk a színházzal és színházra nevelésnek, a drámapedagógia különféle formáiban rejlő lehetőségeknek; az oktatás iskolai rendszeren kívüli formáinak és a kulturális hagyományoknak (magyar népi és roma nemzetiségi kultúra, egyházi kultúra).
Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, amelynek keretében nyitunk az Újvárosban működő oktatási intézmények és a városrész hagyományőrző csoportjai, egyesületei felé; továbbá alternatívát kínálunk a városrészben lakók kulturális életében:

1.) folytatjuk az Újvárosi esték színvonalas színházi eseményeket, pódiumesteket kínáló sorozatát;
2.) továbbra is működtetjük a SULI+ elnevezésű, oktatást segítő programcsomagunkat az  Újvárosban működő iskolák számára (drámafoglalkozások, filmklubok, az önmegismerést segítő „szövegelések” stb.);
3.) bővítjük szakköreink, tanfolyamaink és klubjaink repertoárját (kosárfonás, önvédelem, jóga, karate, népi bőrműves, néptánc, gyermekszínjátszás, énekkar, baba-mama klub,  nyugdíjasok klubja stb.);
4.) teret adunk az intenzíven működő egyesületi életnek (néptáncosok, horgászok, madarászok), havonkénti rendszerességgel hétvégi családi délutánokat szervezünk – elsősorban a kisebb gyermekek és családtagjaik bevonásával (tematikus napok, kézműves foglalkozások);
5.) színessebbé és bővebbé tesszük a nyári tematikus alkotótáboraink kínálatát – igazodva a környékbeli családok igényeihez (színjátszó, gyalogtúrás, óvodás és horgásztáborok, népi mesterségek tábora a nyári szünidő értelmes eltöltésére a ház „birtokba vételével”).
6.) felfrissítjük a művelődési ház saját honlapját, a www.ujvarosiportal.hu oldalt, s igyekszünk megnyerni a ház programjainak a gyerekeket és diákokat nekik szóló rendszeres „kispályázatok”, vetélkedők indításával.

Bízunk abban, hogy törekvéseink találkoznak az Újvárosban élők és tanulók kívánságával, s elősegítik az újvárosi közösség lelki és szellemi gazdagodását.
Ehhez kíván az Újvárosi Művelődési Ház minden használójának örömteli alkalmakat és jó együttműködést a ház igazgatója:


                                                                                                         Radicsné Csőre Andrea

 

  

 

Elérhetőség:

Honlap: www.ujvarosiportal.hu

Telefon: +36-96-315-317

Cím: 9025 Győr, Liget u. 55.

E-mail: ujmuvhaz@gmail.com

 

 

Letölthető dokumentumok:

CSOPORTJAINK
EGYESÜLETEK
PARTNEREINK