Üdvözöljük honlapunkon!

Újváros Győrnek az a része, amely patinás épített örökséggel bír, s amelynek építészeti rekonstrukciója fontos – az Európai Unió által is támogatott – programja városunknak. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen feladatunk a kulturális hagyományok felszínre hozása, a „kultúrával élés” lehetőségeinek megújítása is. A kulturális értékek birtokba vétele, a műveltségi szint emelése, az oktatásra és művelődésre fordított figyelem a záloga annak, hogy Újváros minőségi létet biztosító élettérré, lakói pedig szűkebb környezetük értékeit vállaló és gyarapító, egyéni boldogulásukon keresztül a közösségi létezésben értelmet lelő embercsoporttá váljanak.

Ebben a folyamatban kitüntetett hely illeti meg a közösségi művelődés házát.
Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy olyan élhető közeget teremtsünk a művelődési ház működése révén, amely lehetőségeket ad a szabadidő értelmes eltöltésére, bevonja az itt élőket saját művelődésük kereteinek alakításába, megőrzi és továbbfejleszti az eddig is létező kulturális hagyományokat és új lehetőségeket is felkínál.
A ház sajátos arculatának kialakításában jelentős szerepet szánunk a színházzal és színházra nevelésnek, a drámapedagógia különféle formáiban rejlő lehetőségeknek; az oktatás iskolai rendszeren kívüli formáinak és a kulturális hagyományoknak (magyar népi és roma nemzetiségi kultúra, egyházi kultúra).

Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, amelynek keretében nyitunk az Újvárosban működő oktatási intézmények és a városrész hagyományőrző csoportjai, egyesületei felé; továbbá alternatívát kínálunk a városrészben lakók kulturális életében:

Bízunk abban, hogy törekvéseink találkoznak az Újvárosban élők és tanulók kívánságával, s elősegítik az újvárosi közösség lelki és szellemi gazdagodását. Ehhez kíván az Újvárosi Művelődési Ház minden használójának örömteli alkalmakat és jó együttműködést a ház igazgatója:

Radicsné Csőre Andrea

folytatjuk az Újvárosi esték színvonalas színházi eseményeket, pódiumesteket kínáló sorozatát;

bővítjük szakköreink, tanfolyamaink és klubjaink repertoárját (kosárfonás, önvédelem, jóga, karate, népi bőrműves, néptánc, gyermekszínjátszás, énekkar, baba-mama klub, nyugdíjasok klubja stb.);

teret adunk az intenzíven működő egyesületi életnek (néptáncosok, horgászok, madarászok), havonkénti rendszerességgel hétvégi családi délutánokat szervezünk – elsősorban a kisebb gyermekek és családtagjaik bevonásával (tematikus napok, kézműves foglalkozások);

színessebbé és bővebbé tesszük a nyári tematikus alkotótáboraink kínálatát – igazodva a környékbeli családok igényeihez (színjátszó, gyalogtúrás, óvodás és horgásztáborok, népi mesterségek tábora a nyári szünidő értelmes eltöltésére a ház „birtokba vételével”).

felfrissítjük a művelődési ház saját honlapját, a www.ujvarosiportal.hu oldalt, s igyekszünk megnyerni a ház programjainak a gyerekeket és diákokat nekik szóló rendszeres „kispályázatok”, vetélkedők indításával.